Materiały instalacyjne

Materiały instalacyjne

  • wodne
  • kanalizacyjne
  • odwodnienia (rury pcv, kształtki, rury drenacyjne)
  • artykuły elektryczne (przewody, peszle, puszki, gniazdka itp.)